Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Tiểu Vũ

“Năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm khách đổi dời.”

“Tất cả mọi thứ, cuối cùng, đều quy về tĩnh lặng.”

Advertisements

One response to “Tiểu Vũ

  1. […] cả chẳng qua là một giấc mơ, cũng giống như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước. Đời này kiếp này, không ngày gặp […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: