Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Cô Phương Bất Tự Thưởng – Phong Lộng

on February 21, 2014

photo

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Tác giả: Phong Lộng

Dịch giả: Nguyễn Lê Hương

“Cô Phương Bất Tự Thưởng” chính là hình tượng mẫu mực của người con gái đẹp: Người con gái đó không thể chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình.”

Sính Đình tìm được hạnh phúc không phải vì xinh đẹp hay thông minh tài trí, mà bở nàng mang một trái tim biết yêu thương, đủ lớn để bao dung vạn vật, đủ mạnh mẽ để kiên trì giữ lấy tình yêu, và đủ chân thành để có thể trao tặng hất thảy cho người đàn ông của đời nàng.

Nhân vật chính: Bạch Sính Đình – Sở Bắc Tiệp – Hà Hiệp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: