Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

[Phần Kết] Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử

on February 8, 2014

429278_174123592706795_100003274656727_250654_30764237_n

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Dịch giả: Nguyễn Thành Phước

Ngày 4 tháng 7 năm Tuyên hầu thứ hai mươi ba, Thánh THiện minh quân Tô Dự băng hà. Trần quốc tự xưa có lệ,vương lăng và hậu lăng được xây thành song lăng uyên ương. Nhưng sau khi Tuyên hầu tạ thế lại được hợp táng tronglăng của quân hậu đã qua đời bảy năm trước. Cuộc đời Tuyên hầu Tô Dự như một thiên truyền kỳ, lúc tại vị chăm lo yên định bốn phương, ơn trạch ban phát vạn dân, mở ra một thời kỳ đạ Trần phồn thịnh, đó là thời kỳ hưng thịnh nhất lịch sử Trần quốc. Khi Tô Dự tại vị đã lập nên bao công trạng, được ghi vào Trần sử. Nhưng khiến người đời suy tưởng, truyền tụng nhiều nhất lại là chuyện suốt đời ngài chỉ có một vị phu nhân, sử gọi là Văn Đức hậu Quân Phất. Quân hậu không sinh được con nối dõi, về sau nhận Tô Thần con trai của Vĩnh Thái công chúa tự Tô Nghi làm nghĩa tử, kế thừa vương vị đại Trần. Quân hậu tạ thế ngày 12 tháng 4 năm Tuyên hầu thứ mười sáu, sau khi nàng qua đời, Trần vương bỏ trống hậu cung, bảy năm sau buồn bã mà qua đời. Mối tình sâu đậm khuất giấu nơi cung cấm này nhiều năm sau trở thanh truyền thuyết lưu truyền tới hậu thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: