Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Hoa Thiên Cốt – Fresh Quả Quả

on November 15, 2013

securedownload

Hoa Thiên Cốt

Tên gốc: Tiên Hiệp Tình Duyên Chi: Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Dịch giả: Hoàng Phương Anh

Nhân vật chính: Hoa Thiên Cốt – Bạch Tử Hoạ

“Bạch Tử Hoạ, đường xuống suối vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, đầu cầu Nại Hà, ta đã gặp chàng ở đâu?”

“Bạch Tử Hoạ, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: