Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Ngoảnh Lại Hoá Tro Tàn (Thực Tâm Giả) – Tân Di Ổ

on September 12, 2013

photo 2

Ngoảnh Lại Hoá Tro Tàn

Tên gốc: Thực Tâm Giả

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Lê Sông

“Nguyện thiếp là đèn, chàng là gương. Đêm đêm lưu quang cùng sáng tỏ.”

“Trên người Phương Đăng có mang theo tấm gương nhỏ, chính là thứ mà Phó Kính Thù năm xưa đã tặng. Phía sau có khắc lời thề “Quyết chẳng rời xa.” Kỳ thực, người tin vào hạnh phúc thì không cần đánh cược, “Quyết chẳng rời xa” trước nay chỉ là lời nói dối.”

Nhân vật chính: Phương Đăng – Phó Kính Thù

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: