Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Năm Tháng Vội Vã – Cửu Dạ Hồi

on August 27, 2013

image

Năm Tháng Vội Vã

Tên gốc: Vội Vàng Năm Ấy

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

“Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”

Nhân vật chính: Phương Hồi – Trần Tầm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: