Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Yêu Em Không Cần Quá Cuống Si – Tịch Quyên

on August 18, 2013

image

Yêu Em Không Cần Quá Cuống Si

Tác giả: Tịch Quyên

Dịch giả: Nguyễn Thuỵ Trà Mi

“Một đời người là quá dài, nên anh không thể tuỳ tiện hứa hẹn điểu gì. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu như có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, em vẫn sẽ là cô gái mà anh tán thưởng nhất, chia tay rồi, cũng có thể làm bạn.”

Nhân vật chính: Nhâm Dĩnh – Lâu Phùng Đường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: