Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Đế Hoàng Phi – Phôi Phi Vãn Vãn

on August 18, 2013

image (3)

Đế Hoàng Phi

Tên gốc: Nhất Triều Hoan Sủng: Đế Hoàng Phi

(Tiền truyện của Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện)

Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn

Dịch giả: Nguyễn Đức Vịnh

Những ai yêu thích Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu thì càng không thể bỏ qua Đế Hoàng Phi. Câu chuyện kể về ân oán triều trước và nguồn gốc của triều đại nhà Hạ Hầu.

Nhân vật chính: Lệnh Viên (Lưu Kiều) – Doãn Duật (Hạ Hầu Quân) – Thế Huyền (Lưu Trinh/Bùi Vô Song)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: