Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Đạo Phi Thiên Hạ – Nguyệt Xuất Vân

on July 25, 2013

photo 1

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Dịch giả: Toả Nhị Kiều

“Chàng vốn tưởng rằng mình không yêu nàng, nhưng hoá ra tình yêu ấy giống như độc hoa anh túc, sớm đã ngấm vào cốt tuỷ, hoà vào với máu mất rồi”

“Nàng khẽ cười, hoá ra, người mà chàng yêu, trước sau vẫn không phải là nàng. Giờ đây, vì ý trung nhân của mình, cuối cùng chàng cũng dùng vũ lực với nàng rồi.”

Nhân vật chính: Giang Sắt Sắt – Dạ Vô Yên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: