Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Tình Yêu Thứ 3 – Tự Do Hành Tẩu

on July 16, 2013

photo

Tình Yêu Thứ 3

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Dich giả: Cẩm Ninh (Jini)

“Trâu Vũ, em nhớ rõ, trừ phi tận thế, nếu không, số điện thoại của anh mãi mãi sẽ không đổi.”

Lời dẫn

Nhân vật chính: Trâu Vũ – Lâm Khải Chính

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: