Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Dùng Cả Đời Để Quên – Diệp Tử

on July 12, 2013

securedownload

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Dịch giả: Đỗ Mai Dung

“Cô phụ thử sự tằng hữu ước, quế hoa hương hảo bất đồng khán”

(Đã từng hẹn ước cùng ngắm hoa quế, nay người phụ lời hẹn, hoa quế nở biết ngắm cung ai?)

Trích Đoạn Cuối

Nhân vật chính: Niên Dĩnh – Ân Chân (4th aka Dận Chân)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: