Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới – Quất Hoa Tán Lý

on July 7, 2013

photo 1

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Dịch giả: Hồng Tú Tú

“Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn.”

“Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy.”

Lời giới thiệu

Nhân vật chính: Diệp Chiêu – Hạ Ngọc Cẩn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: