Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

A Mạch Tòng Quân – Tiên Chanh

on June 15, 2013

securedownload (1)

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Tiên Chanh

Dịch giả: Thanh An

“Nhưng lúc này, nàng không gào thét cũng chẳng kêu la, nàng chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Còn chàng cũng chẳng có tư cách chạm vào nàng, cho dù chỉ là một sợi tóc, chàng cũng không có tư cách.”

“Được chàng cứu giúp, trả chàng tuấn mã, ân nghĩa như nước, báo đáp hậu hĩ.”

“Chỉ mong kiếp sau, ngươi không còn là Thường Ngọc Thanh, ta cũng không phải là Mạch Huê nữa.”

????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trần Khởi, Đường Thiệu Nghĩa, A Mạch, Thương Dịch Chi, Thường Ngọc Thanh

Nhân vật chính: A Mạch – Thường Ngọc Thanh

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: