Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Không Thể Quên Em – Hoa Thanh Thần

on June 12, 2013

photo 2

Không Thể Quên Em

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Dịch giả: Mai Quyên

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.”

Lời Cảm Nghĩ

Nhân vật chính: Tang Du – Thẩm Tiên Phi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: