Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Ngôn Tình Cổ Đại – Tác giả Hắc Nhan

on June 7, 2013

photo

Tuyển Tập “Ngôn Tình Cổ Đại”

Tác giả: Hắc Nhan

1. Mộng Hoa Xuân

” ‘Chàng còn nợ thiếp một ân tình.’ ‘Nói gì một tình hai tình chứ, tất cả tình của ta đều là của nàng, nàng muốn bao nhiêu cũng được.’ “

Nhân vật chính: Mi Lâm – Mộ Dung Cảnh Hoà

2. Diệm Nương

” ‘Ta thề sau này sẽ không đeo bám chàng nữa.’ ‘ Đừng hòng! Ta không buông, vĩnh viễn không bao giờ buông…’ “

Nhân vật chính: Diệm Nương – Khanh Tuần

3. Diệp Thanh Hồng

“Giờ đây, bất kể kết quả là như thế nào, cho dù lại một lần nữa khiến bản thân đau đến chết đi sống lại, nàng cũng sẽ không tiếp tục đè nén tình cảm của mình.”

Nhân vật chính: Diệp Thanh Hồng – Phó Hân Thần

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: