Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Thính Phong – Cảnh Hành

on June 3, 2013

image

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Dich giả: Nguyễn Bảo Trâm

“Đã gặp nhau rồi, thì bất kể kết quả thế nào, cũng vẫn còn hơn chưa hề gặp nhau”

” ‘Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi, đợi mãi ở đây’ 

‘Anh không quay lại tìm thì em đợi có tác dụng gì?’ “

Nhân vật chính: Lãnh Hoan – Diệp Thính Phong

Lời Giới Thiệu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: