Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Phát Rồ – Thả An

on May 30, 2013

securedownload

Phát Rồ

Tác giả: Thả An

Dich giả: Hương Giang

“Hướng Phù Sinh, chẳng phải em đã hỏi tôi, có phải tôi không thể sống thiếu em được hay không? Giờ tôi nói cho em biết, tôi không thể!”

“Trên đời chẳng có cái gì là mãi mãi, chẳng có kẻ thù mãi mãi, chẳng có bạn bè mãi mãi, càng mãi mãi không có yêu hận rõ ràng.”

“Là hận cũng được, là yêu cũng được, chỉ cần tôi còn một hơi thở, thì anh vẫn luôn ở trong cơ thể này, hoà chung cùng dòng máu. Cơ bản không có cái gọi là quên.”

Nhân vật chính: Hướng Phù Sinh & Lâm Sóc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: