Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không? – Tân Di Ổ

on May 29, 2013

b52bd252-47cf-4b11-a9e3-0ae73221deff

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tên gốc: Gửi Thời Thanh Xuân Đã Qua Của Chúng Ta

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

Ngoại Truyện: Nguyễn Thị Thuý Ngọc

“Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ.”

Nhân vật chính: Trịnh Vi & Trần Hiếu Chính

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: