Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Phù Thế Phù Thành – Tân Di Ổ

on May 22, 2013

images

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Việt Hà

“Thật ra tất cả những đôi lứa trên thế gian này, đều đã từng là những người xa lạ với nhau”

Lời Giới Thiệu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: