Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Hoa Tư Dẫn

on May 12, 2013

0e2442a7d933c895919e07bad11373f08302000a

Hoa Tư Dẫn

Tác giả: Đường Thất Công Tử

“Hoa Tư cất lên, loạn thế thành thương. Dây đàn chấn động liệt quốc CửuChâu, kinh động trong tĩnh lặng.”

Nhân vật chính: Mộ Ngôn (Tô Dự) – Quân Phất (Diệp Trăn)

Phần 1: Tận Kiếp Phù Du (Tống Ngưng-Thẩm Ngạn)

Phần 2: Thập Tam Nguyệt (Dung Viêm-Oanh Ca-Dung Tầm)

Phần 3: Tuyết Ở Bối Trung (Công Nghi Phỉ-Khanh Tửu Tửu)

Phần 4: Trọn Đời Bình An (Mộ Dung An-Tô Hoành)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: