Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Từng Thề Ước (Đồng Hoa)

on May 11, 2013

dbc783c3-3352-4ac7-bcb4-add0106810a4

Từng Thề Ước

(Quyển thứ nhất trong Hệ Liệt “Sơn Kinh Hải Kỳ”)

Tác giả: Đồng Hoa

Dịch giả: Tố Hinh

(Mình sẽ post tiếp Chương 5 trở đi. Các bạn có thể đọc Chương 1-4 ở bên blog của Tieuduong)

http://tieuduongtd.wordpress.com/tung-hua-hen-dong-hoa-tieu-duong/

Giới thiệu 1  Giới thiệu 2

Chương 5: Thư Ngắn Tình Dài, Lòng Khôn Tỏ

Phan 1  Phan 2  Phan 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: