Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Gấm Rách (Ngoại truyện)

on May 11, 2013

1907_G_1308119907293

Gấm Rách
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch giả: Keichan

“Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt lên phía trước.”

Nhân vật chính: Phó Thánh Hâm & Dịch Chí Duy

Ngoại truyện: Một Nước Cờ Sai, Cả Ván Cờ Chết

Phan 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: