Tiểu Vũ's Blog

Tiểu thuyết ngôn tình

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp (Ngoại truyện)

on May 11, 2013

images

Quãng Thời Gian Đẹp Nhất

Tên gốc: Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp

Tác giả: Đồng Hoa

Dịch giả: Đào Bạch Liên

Sách được tái bản năm 2012 và có thêm phần Ngoại Truyện do tác giả thêm vào

Ngoại Truyện: Ký Ức

 Phan 1  Phan 2  Phan 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: